İstihare rüyası görmek için ne yapılmalıdır?

İstihare rüyası, kararsızlık durumlarında veya merak edilen bir konu hakkında niyet edilen şeylerin hayrını öğrenmek için ilahi makamlardan dua yoluyla yardım isteyip, bu amaçla görülen rüyadır. İstihare rüyası, girişilecek yeni bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını öğrenmek için yol gösterebilir. İstihare rüyası, sadece İslamiyet'te değil Antik çağlarda da bilinmektedir. İstihare rüyasında önemli olan, arzu edilen şeyin Allah'tan nasıl istendiği, nasıl dua edildiği ve namazın doğru olarak kılınmasıdır. Dinimize göre istihare, hakkında hayırlı olanı istemek için, abdest alarak iki rekat namaz kılmak ve dua ederek, istediği işle alakalı rüya görmek için uykuya yatmak olarak bilinir. Hz. Muhammed (s.a.v.) istihare rüyası hakkında şöyle buyurmuştur: "Biriniz bir konuda bir iş yapmaya niyetlenirse, farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin: Ey Allah'ım, senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısı olanı istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız olan lütfundan bana da ihsan etmeni istiyorum. Ben hayırlı olanı bilmiyorum, ama sen bunu biliyorsun. Ben buna güç yetiremem, ama sen güç yetirirsin. Ey Allah'ım, yapmayı düşündüğüm iş, eğer dünyam, dinim ve geleceğim hakkında hayırlı olacaksa, bu işi bana takdir et, onu bana kolaylaştır, bereketli ve uğurlu eyle. Yok eğer dünyam, benim ve geleceğim için kötüyse, onu benden uzaklaştır. Hayırlı olan hangisi ise, sen onu bana takdir et. Beni mutlu ve hoşnut eyle!"  Bir işe başlarken, evlenmeye niyetlenirken, yeni bir ev alırken bu istekler için Allah'a sığınmalı, istihare yapılmalıdır. İmam-ı Gazali hazretleri de, istihare eden kişilerin hayırdan mahrum kalmayacağını buyurmuştur. İstihare rüyası görmek için kişi önce tövbe etmelidir. Tövbe etmek için, "Ya Rabbi! Bugüne kadar yaptığım günahlardan pişmanım. Bundan sonra da inşallah günah işlememeye söz veriyorum." demelidir. Ardından gusül abdesti almalı ve "Gece için istihareye niyet ettim." demelidir. Bundan sonra iki rekat namaz kılmalıdır. Namazın ilk rekatında, Fatiha ve Sübhaneke'den sonra Kafirun; ikinci rekatında ise Fatiha'dan sonra İhlas okumalıdır. İstihare namazı kılındıktan sonra aşağıdaki duayı okumalıdır:"Allahümme inni estehirüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike  ve es'elüke min fadikel azim fe inneke takdirü ve la akdirü ve ta'lemü ve la a'lemü ve ente allamül-guyüp." Bu şekilde yedi gece istihareye devam etmelidir. İstihareya ihtiyacı olan kişinin kendisi yatmalıdır. İstihare için namaz kılınıp, dua edildikten sonra, zaruri durumlar haricinden kişinin hiç konuşmadan yatması gerekir. İstihare yapıldıktan sonra, kıbleye dönerek yatılmalıdır. Rüya görülene kadar yedi gün boyunca istihareye devam edilmelidir. İstihare rüyasında yeşil ya da beyaz görmek hayra; kırmızı ya da siyah görmek ise şerre yorulur. Eğer kişi rüyasında bir şey göremiyorsa bu konu hakkında kalbine danışmalı ve fikirlerine güvendiği insanlarla istişare etmelidir.

Sizde Yorum Yapın